منوی رستوران

از طعم غذاهای ایرانی همراه با سلامتی در بهترین رستوران در شهرستان میبد لذت ببرید

تلفن سفارش : 03532321727


چلوکباب ها


چلوماهیچه بره 32000تومان
چلوکباب سرآشپز 32000تومان
چلوکباب سلطانی 31000تومان
چلوکباب برگ ممتاز 27000تومان
چلوجوجه با استخوان 13500تومان
چلوکباب بختیاری 24000تومان
چلوکباب درباری 19000تومان
چلوفیله جوجه 19000تومان
چلوجوجه مخصوص 14000تومان
چلوجوجه 12000تومان

چلوکباب ها


چلوکباب میکس شایان (چهارنفره) 84000تومان
چلوکباب نگین دار(بره) 16000تومان
چلوکباب لقمه مخصوص (بره) 19000تومان
چلوکباب کوبیده (بره) 16500تومان
چلوکباب کوبیده ( گوساله) 12000تومان
زرشک پلو با مرغ 12000تومان
چلوخورشت روز (بره) 10500تومان
چلوکباب مرغ 11000تومان
شینسل مرغ 15000تومان
کیوسکی 17000تومان